Eidene, Merket og Haraldvigen

Rakfiskens historie

Rakfiskens historie

Valdres har gode mattradisjoner og Rakfisk (med tilbehør..) er en av dem. Produksjon av Rakfisk kan spores tilbake til middelalderen. Vi kan finne navnet "rakfisk" i brukt så tidlig som 1348, men sansyneligvis går tradisjonen enda lenger tilbake. Valdres var ikke alene. Tidligere ble det laget store mengder rakfisk i Trøndelag, Møre og Romsdal og Nord-Norge. Etter hvert ble det produsert mindre og mindre i de andre områdene, og Valdres ble sentrum for størstedelen av rakfiskproduksjon i Norge. "Rakfisk fra Valdres" som produktnavn ble i 2006 godkjent som en beskyttet geografisk betegnelse. Lovbeskyttelsen innebærer at fisken skal være ekte Valdris, med andre ord kan kun fisk som er klekket, oppdrettet og foredlet i Valdres kan bli solgt under produktnavnet "Rakfisk fra Valdres".

Jacob Breda Bull skriver i sine historier om bruk av rakfisk i Rendalen i Valdres at

«....ved Siden av Spekeflesket var i Rendalen ogsaa Rakfisken med sin halvt berusende Smak av Gjæring en yndet Lækkerbisken. Rakfisken, hvortil de fete Fiskesorter Ørret, Røe og delvis Sik bedst egnet sig paa Grund af sin store Holdbarhet, er en lakesaltet Form for Tøndefisk ... Byfolk venner seg vanskelig til Rakfisk, men for Rendalen, ja for hele Østerdalen, samt Hedemarken var den og er fremdeles en Delikatesse, som betales med indtil 129 Kroner pr. Tønde for de bedre Sorter af Røe og Ørret».

Rakfisk blir til gjennom en prosess kalt fermentering. Denne prosessen finner vi i de fleste land, fordi den før kjøleskapene og fryserenes tid var en fin måte å bevare produktene til senere konsumering. Vi antar at metoden har vært anvendt i mer enn 5.000 år. Fermentering endrer smak og tekstur på produktet, slik vi kjenner fra både vinproduksjon, luting og salting.

Lutefisk er en smaksbombe, en kulinarisk nytelse for både lekfolk og kjennere. ...og ikke glem tilbehøret!  God apetitt!

Del: